Naladit se na sváteční atmosféru můžeme již před Vánoci s dětmi ze školy A. Dvořáka v K.Varech. Vánoce s dětmi jsou přeci nejhezčí….