• S úlevou můžeme zatím konstatovat, že nikdo z klientů, ani z pracovníků domova neonemocněl, ani není v karanténě v souvislosti s nákazou COVID – 19.
  • Péče o klienty probíhá v běžném režimu.
  • Řídíme se nařízeními Ministerstva zdravotnictví, klienty pravidelně monitorujeme, je jim denně měřena tělesná teplota.
  • V celém domově je věnována velká pozornost desinfekci povrchů, mytí podlah.
  • V domově jsme udělali některá opatření, díky kterým se snažíme omezit sdružování klientů a pracovníků do větších skupin (do jídelny chodí jen část klientů a sedí od sebe ve větší vzdálenosti, některým klientům jsou donášena jídla na pokoj, někteří klienti se stravují u stolů v patrech; omezili jsme společné aktivizace klientů, snažíme se zaměřit na aktivizaci individuální)
  • Pro případ karantény máme připraven krizový plán, připravujeme aktuální plán personálního zabezpečení domova.