Domov zajistil pro naše klienty a jejich blízké možnost spojit a konverzovat pomocí programu SKYPE.

Pokud se chcete se svými blízkými spojit, je možné využít SKYPE během pracovního týdne v době od 8:00 do 15:00 hodin.

Vzhledem k tomu, že u počítače, na kterém lze prostřednictvím skypu komunikovat, není přítomen  pracovník po celou dobu (jedná se o počítač, který je vyhrazen téměř výhradně pro tuto činnost), doporučujeme Vám, abyste svým blízkým předem zavolali a sdělili jim, kdy s nimi budete chtít hovořit.  Nebo se takto můžete telefonicky předem domluvit se sociální pracovnicí na tel. čísle 736 650 216.

Naše skype adresa je: ddkv@outlook.cz