V návaznosti na aktualizaci Doporučeného postupu MPSV č. 14/2020 informuje ředitel Městského zařízení sociálních služeb, p.o., MUDr. Petr Myšák, MBA (dále jen „ředitel“), o výjimkách ze zákazu návštěv v Domově pro seniory Karlovy Vary – Stará Role (dále jen „Domov“):

VÝJIMKY SE VZTAHUJÍ NA KLIENTY DOMOVA:
1) u kterých to vyžaduje jejich zhoršený psychický stav způsobený dlouhodobou izolací a odloučením od jejich blízkých
2) kteří jsou v terminálním stadiu onemocnění

VÝJIMKU POTVRZUJE ŘEDITEL na základě posouzení sociálního pracovníka ve spolupráci s vrchní sestrou Domova a ostatními pracovníky zařízení nebo praktického lékaře klienta.

REŽIM NÁVŠTĚV:
– návštěvu si blízká osoba domluví předem se sociální pracovnicí nebo zdravotní sestrou
– návštěva probíhá v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas
– návštěvě je měřena tělesná teplota – pokud je vyšší, než 37,5°C není vpuštěna
– návštěva je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 formou dotazníku
– v případě, že klient Domova obývá dvoulůžkový pokoj, je preferována návštěva blízké osoby v prostorách tomu vyhrazených mimo pokoj
– návštěva musí mít po celou dobu roušku nebo respirátor
– při vstupu do Domova a při odchodu z domova si návštěva desinfikuje ruce

V Karlových Varech, dne 20.11.2020
MUDr. Petr Myšák, MBA