Vážení strávníci,

ráda bych Vám sdělila, že od 25.5.2020 jídelna Zlatá Kotva, obnovuje provoz v režimu, na jaký jste byli zvyklí před 18.březnem 2020, ovšem s malými úpravami. Prosím, přečtěte si pečlivě níže uvedené body

1. Dne 25.5.2020, zahájí jídelna Zlatá Kotva opět svůj běžný provoz.
od 11-11 30 hod, se budou vydávat jídla do vlastních jídlonosičů, polévka +hlavní jídlo
od 11 30 – 12 30hod se budou vydávat jídla s konzumací na jídelně.
Do konce měsíce května, již nebude možné si měnit obědy (jde pouze o 5 dní)

UPOZORNĚNÍ:
– prosím dodržujte stanovené rozestupy !!!
– prosím vstupujte do jídelny pouze ze zakrytými ústy a nosem !!!
– prosím dodržujte na jídelně rozestupy u jednotlivých stolů, tak jak budou nastaveny !!!
– používejte desinfekci, která je umístěna u vstupu do jídelny !!!

2. Kancelář, bude pro Vás opět otevřena v ÚTERÝ a ve STŘEDU od 8-12hod
prosím dodržujte dané hodiny, kvůli ostatní práci, není v mých silách se Vám věnovat celý
den. Pro hlavní prodej stravenek, bude určen den, který bude vyvěšen u výdejního okénka,
jak jste zvyklý. Prosím čtěte vyvěšené informace, jsou tam pro Vás a nám tím usnadníte
práci, plně se Vám budeme věnovat v určené dny.

3. OBĚDY ČERVEN
obědy na měsíc červen si opět můžete objednávat po telefonu, jak jste byli zvyklí nyní.
Pokud máte možnost obědy hradit z bankovního účtu, preferovala bych tyto platby i
nadále, tedy bezhotovostní platby.

Pokud nemáte možnost obědy hradit z účtu, bude v květnu pro Vás otevřena kancelář
25.5 – 26.5.2020 od 8 – 12hod, kdy si můžete zakoupit stravenky na měsíc ČERVEN
celková částka 1760,- / měsíc, požádala bych Vás o přesnou částku!!!

UPOZORNĚNÍ:

– prosím dodržujte pracovní dobu od 8 -12hod, nenechávejte platbu a objednávku na dobu okolo oběda, kdy Vás chodí většina, chceme tímto zamezit většímu shlukování lidí, jde o platbu, kterou uskutečňujete 1x za měsíc !!!!
– prosím do prostorů kanceláří vstupujte pouze se zakrytými ústy a nosem!!!

Předem bych chtěla poděkovat, za dodržování výše uvedených pokynů.

Mourková Barbora
jídelna Zlatá Kotva