V souvislosti s aktualizací Plánem opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb a s respektováním doporučeného postupu číslo 10/2020 vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí vydávám následující opatření.

Počínaje 25.5.2020 se povolují návštěvy v Domově pro seniory Stará Role, Karlovy Vary, a to za následujících podmínek a opatření:

  1. Návštěvy budou probíhat každý den v čase od 15:00 do 17:00 hodin.
  2. Návštěvy budou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho uživatele.
  3. Každá navštěvující osoba vyplní dotazník týkající se aktuálního zdravotního stavu a bezinfekčnosti. Bez vyplněného dotazníku nebude vpuštěna do zařízení.
  4. Návštěvy musí mít po celou dobu pobytu v budově roušku a při vstupu a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce. Při vstupu do zařízení budou používat návleky a rukavice /k dispozici u vchodu/.
  5. Koordinace návštěv bude organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci osob.
  6. Návštěvy na pokojích jsou zakázány s výjimkou imobilních pacientů.
  7. Návštěvy budou probíhat zejména ve venkovních prostorách zařízení, v případě nepřízně počasí ve společných a společenských prostorách budovy.
  8. Po každé návštěvě ve vnitřních prostorách bude provedena desinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce s virucidním účinkem.
  9. Po každé návštěvě je nutné větrání místnosti či pokoje.

Dle epidemiologického vývoje může být toto opatření průběžně aktualizováno.

MUDr. Petr Myšák, MBA
ředitel MZSS Karlovy Vary

V Karlových Varech 21.5.2020