Upozorňujeme, že s platností od pondělí, 15.03.2021, dochází k omezení návštěv, a to v tom smyslu, že návštěvy budou ve dnech pondělí a středa, v době od 14:00 do 16:30 hodin.

Upozorňujeme návštěvy, že potvrzení o výsledku testu, které má návštěva pouze v mobilním telefonu formou sms zprávy, nelze považovat za doklad ve smyslu Usnesení vlády ČR ze dne 26.2.2021 č.201 o přijetí krizového opatření, v části: „Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad“.

Ostatní podmínky pro možnost uskutečnění návštěvy zůstávají v platnosti.