Dle Usnesení vlády 407_od 14.10. do 3.11.2020 ze dne 12.10.2020, platného od 14.10.2020

Provoz ve stravovacích provozech – Jídelna Východní 621/16 a Zlatá Kotva – Sokolovská 102/105

a) konzumace v jídelně pouze zaměstnanci a ubytovaní v domě Východní 621/16
b) u stolů usazeni min. 1,5 m od sebe max. 4 osoby u stolu
c) zákaz vstupu veřejnosti – klienti z ulice s jídlonosiči (jídlo pouze sebou do vlastní nádoby) – nesmí k výdejnímu okénku
d) výběr stravného nesmí zasáhnout do prostor jídelny (upřednostňujeme platby přes banku)
e) pracovník kuchyně u vchodu převezme jídlonosič od klienta – veřejnost, u okénka naplní a zanese zpět klientovi ke vchodu

Do vlastního jídlonosiče klient obdrží celý oběd včetně polévky (nebudeme používat jednorázové krabičky).