Výzva více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie

Specifikace požadovaných prací: Jedná se o výstavbu nové recepce dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Jan Hruška, projektová firma, Karlovy Vary, Olšová Vrata, Josefa Lady 199.

V případě doatzů se můžete obrátit na pana Ing. Nového, tel: 602 169 953, e-mail: technik@kv-mzss.cz.

Dokumenty k zakázce:
Výzva Nová recepce Východní 16 KV
Projekt recepce čistopis 1
Krycí list nabídky Nová recepce
Slepý rozpočet Recepce Východní 16 KV
Smlouva o dílo Nová recepce Východní 16 KV