OPATŘENÍ ŘEDITELE

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci a doporučení Krajské hygienické stanice vydává ředitel Městského zařízení sociálních služeb, p. o., Karlovy Vary, MUDr. Petr Myšák, MBA k ochraně uživatelů Domova pro seniory v Karlových Varech – Staré Roli a k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 toto opatření:

S ÚČINNOSTÍ OD 29.09.2020 SE VYHLAŠUJE
ZÁKAZ NÁVŠTĚV
v zařízení Domova pro seniory, Karlovy Vary – St. Role.
Zákaz platí do odvolání.

V K. Varech dne 29.09.2020

MUDr. Petr Myšák, MBA
ředitel MZSS K. Vary