OPATŘENÍ ŘEDITELE ZAŘÍZENÍ

V souladu s aktualizovaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 03.07.2020 vydává ředitel Městského zařízení sociálních služeb, p.o. Karlovy Vary k ochraně uživatelů Domova pro seniory v Karlových Varech – Staré Roli (dále jen „domov“) a k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 toto opatření:

1. Návštěvy uživatelů budou probíhat v čase od 15:00 do 17:00 hodin. V mimořádných případech se lze domluvit se sloužící zdravotní sestrou na jiném čase návštěvy.

2. Návštěvy budou probíhat v režimu maximálně dvě osoby ve stejném čase u jednoho uživatele.

3. Každá osoba navštěvující uživatele se zapíše do Knihy návštěv a vyplní při vstupu do domova dotazník týkající se aktuálního zdravotního stavu a bezinfekčnosti (je umístěn na stolku u vchodu do zařízení). Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost v domově.

4. Návštěva musí mít po celou dobu návštěvy v domově roušku chránící dýchací cesty.

5. Při vstupu do domova si návštěva bude dezinfikovat ruce.

6. Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách domova (zahrada, společná terasa apod.), v případě nepříznivého počasí ve společných nebo společenských prostorách.

MUDr. Petr Myšák, MBA
Ředitel MZSS, p.o.

V Karlových Varech 04.07.2020