Výzva více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby
Zadavatel: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace

Název veřejné zakázky: „Nákup drogistického zboží“
Předpokládaná hodnota zakázky: 290.000 Kč bez DPH.

Výzva drogerie do 30.6.2024
Drogerie výběrko do 30.6.2024 soupis I.
Rámcová kupní smlouva Drogerie 30.6.2024
Krycí list příloha č. 2 do 30.6.2024