Městské zařízení sociálních služeb příspěvková organizace Karlovy Vary,.
vyhlašuje, s ohledem na § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), v platném znění, s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:
Projektová dokumentace revitalizace zahrady Domova pro seniory Karlovy Vary – Stará Role, Závodu míru 88/96.
a vydává tuto Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci

Výzva MZSS projekt zahrada I.
Krycí list
Smlouva o dilo MZSS Stara Role zahrada
Zadání zahrada I.
Katastrální situační výkres
Koordinační situace
Situace orto