Specifikace požadovaných prací:
Jedná se o rekonstrukci plynové kotelny v Domově pro seniory Závodu Míru 88/96 dle projektové dokumentace.

Dokumenty k veřejné zakázce:
Výzva Rekonstrukce kotelny DD pod.13062023
VZ Krycí list nabídky rekonstrukce kotelny DD
VZ Sml. o dílo – rekonstrukce kotelny DD II
Technická zpráva – Kotelna – Domov pro seniory – Závodu míru 88 – KV-Stará Role
DD RO kotelna – výkaz výměr
Kotelna – Domov pro seniory – KV Stará Role – Půdorys I.NP – nový stav
Kotelna – Domov pro seniory – KV Stará Role – Půdorys I.NP – stávající stav
Kotelna – Domov pro seniory – KV Stará Role – Schéma topného zdroje
Kotelna – Domov pro seniory – KV Stará Role – Vnitřní NTL plynovod
Kotelna – Domov pro seniory – Závodu míru 88 – KV Stará Role – Situace