Předmětem plnění je realizace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce – odlehčovací služba 106/II, Východní 621/ 16, Karlovy Vary“ (dále též dodávka) v rozsahu specifikovaném touto výzvou. Byt bude využíván pro odlehčovací službu.

VZ Výzva Rekonstrukce bytu106 – II – el. podepsané
VZ Krycí list nabídky rekonstrukce byt 106
VZ Smlouva o dílo rekonstrukce bytu 106
Slepý stavební rozpočet 106
č.1 – Technická zpráva- Rekonstrukce odlehčovací služba denní stacionář 106
č.2 – Zaměření stávajícího stavu – část 2.N.P.
č.3 – Bourací výkrest – část 2.N.P.
č.4 – PŮDORYS DENNÍHO STACIONÁŘE106 – ČÁST 2.N.P.- ŘEZ A-A _ A3
č.5 – POHLED NA FASÁDU
č.6 – Stávající sprcha dle arch.dokumentace
č.7 – Elektroinstalace dle arch. dokumentace