Díky Vám přání splněno

"Po lokty v hlíně“

S potěšením děkujeme všem dárcům, kteří se zúčastnili proběhlé sbírky s názvem Plníme přání seniorům a přispěli tak ke splnění přání našich klientů z Domova pro Seniory v Karlových Varech, Staré Roli. Díky Vašim příspěvkům budou moci v blízké době pěstovat bylinky a květiny, přestože jejich stará kolena jim už nedovolí pokleknout k záhonkům.  Touto sbírkou jsme získali  potřebnou částu na nákup mobilních zahrádek, o které nyní senioři budou moci pečovat z invalidních vozíčků. Všichni už se moc těší, jak budou sledovat první výhonky vyrůstající z hlíny.

ImageImage

DĚKUJEME VÁM

Vaše Městské zařízení sociálních služeb

MZSS Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary

 

Poskytujeme sociální služby občanům města Karlovy Vary. Naším cílem je tyto služby poskytnout každému, kdo je potřebuje, od té nejjednodušší formy, jakou je podání či dovoz oběda, až po nejsložitější, jakou je komplexní péče v Domově důchodců.

Jsme příspěvkovou organizací města Karlovy Vary, které je naším zřizovatelem, poskytuje nám příspěvek na provoz a rozhoduje o naší činnosti.

Naším posláním je poskytovat kvalitní sociální služby v širokém rozsahu občanům města Karlovy Vary.

V současné době máme v přímé péči přes 900 klientů, občanů Karlových Varů. Užívají našich pečovatelských služb v celé široké škále i komfortu pobytového zařízení Domova důchodců ve Staré Roli.

Zhruba 300 občanům města denně rozvážíme obědy z našich kuchyní, dalších více jak 500 občanů se do našich jídelen chodí stravovat v rámci poskytování ambulantní sociální služby.

Máme nejrůznější zařízení a provozy, se kterými se na dalších stránkách můžete seznámit a také Vám poradíme jak postupovat v případě, že budete potřebovat některou z našich služeb.

V případě potřeby se můžete obrátit na jakéhokoliv našeho pracovníka s žádostí o radu či pomoc, rádi Vám vždy vyjdeme vstříc.

Mgr. Milan Martinek, ředitel MZSS K.Vary

 

 

 

Sídlo organizace

Městské zařízení sociálních služeb - příspěvková organizace
Východní 16
Karlovy Vary
360 20
Česká republika
IČ:
47701277
DIČ:
Založena zřizovací listinou ze dne 1.11.1993, Zřizovatel - město Karlovy Vary

Odkaz na Magistrát Karlovy Vary

www.mmkv.cz

Prezentovaná sociální služba je poskytována za finační podpory Karlovarského kraje

Karlovarský kraj

Karlovy VARY

MZSS Karlovy Vary

 

Senioři z městského zařízení tráví důchodový věk aktivně

Největším zařízením, zabývajícím se v našem městě péčí o občany v důchodovém věku, je Městské zařízení sociálních služeb (MZSS), jehož zřizovatelem je Magistrát města Karlovy Vary.

V současné době pokrývá základní potřeby bezmála devíti set seniorů ve všech částech Karlových Varů. Svým klientům poskytuje všestrannou péči nejen v oblasti základních životních potřeb. Klade důraz na kvalitu života seniorů a proto nabízí i různé kulturní, společenské či sportovní vyžití.

S úspěchem se setkala návštěva činoherního představení Světáci či hudebního vystoupení skupiny Duo Yamaha v Divadle Vítězslava Nezvala. Stejně tak návštěvy karlovarské galerie umění, která vychází seniorům vstříc programy koncipovanými důchodcům na míru. V letošním roce se senoři vypravili na výlet do Galerie umění v ostrovském Zámeckém parku (výstava originálních knih pod názvem „Hele kniha“), do Becherovy vily (výstava poetických aktů Josefa Fantury) a Galerie umění v K.Varech (výstava sochaře Karla Bečváře a keramika Jiřího Kožíška). Neméně oblíbenou činností je i účast na koncertech Karlovarského symfonického orchestru (KSO). Opravdovou lahůdkou byla návštěva hotelu Ambassador, v jehož slavnostních prostorách zazněla Smetanova Má vlast. Tyto aktivity jsou možné díky laskavosti a ochotě Galerie umění K.Vary a KSO, kteří s MZSS již pravidelně spolupracují.

Pro fyzicky zdatnější seniory dále pořádáme zdraví prospěšné cvičení jógy, které si již získalo své příznivce. Ochuzeni však nezůstanou ani Ti, kterým jejich zdravotní stav již nedovolí cvičit či vycházet ven. KSO již pravidelně vystupuje v některých našich domech s kratšími hudebními pořady a své dobrovolnické síly nabídly i další menší hudební uskupení, která přijdou seniorům zpestřit vánoční čas. K dalším domácím aktivitám patří např. ergoterapie provozovaná v Domově seniorů ve Staré Roli či různé druhy přednášek.

Nově nás navštívila MUDr. Milada Sárová, která se podělila o své cenné zkušenosti z oblasti karlovarských pramenů a jejich přínosu pro lidské zdraví. Další novou službou je přístup k počítači a internetu v jednotlivých domech. Od listopadu 2015 probíhají jednoduchá školení s cílem umožnit seniorům základní orientaci na internetu či naučit je komunikovat skrze mailové schránky a skype a být tak více ve spojení s okolním světem.

V dalším roce bude na všechny tyto činnosti navázáno, nicméně důraz bude kladen i na vyhledávání a uskutečňování nových volnočasových aktivit seniorů.