Díky Vám přání splněno

"Po lokty v hlíně“

S potěšením děkujeme všem dárcům, kteří se zúčastnili proběhlé sbírky s názvem Plníme přání seniorům a přispěli tak ke splnění přání našich klientů z Domova pro Seniory v Karlových Varech, Staré Roli. Díky Vašim příspěvkům budou moci v blízké době pěstovat bylinky a květiny, přestože jejich stará kolena jim už nedovolí pokleknout k záhonkům.  Touto sbírkou jsme získali  potřebnou částu na nákup mobilních zahrádek, o které nyní senioři budou moci pečovat z invalidních vozíčků. Všichni už se moc těší, jak budou sledovat první výhonky vyrůstající z hlíny.

ImageImage

DĚKUJEME VÁM

Vaše Městské zařízení sociálních služeb

MZSS Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary

 

Poskytujeme sociální služby občanům města Karlovy Vary. Naším cílem je tyto služby poskytnout každému, kdo je potřebuje, od té nejjednodušší formy, jakou je podání či dovoz oběda, až po nejsložitější, jakou je komplexní péče v Domově důchodců.

Jsme příspěvkovou organizací města Karlovy Vary, které je naším zřizovatelem, poskytuje nám příspěvek na provoz a rozhoduje o naší činnosti.

Naším posláním je poskytovat kvalitní sociální služby v širokém rozsahu občanům města Karlovy Vary.

V současné době máme v přímé péči přes 900 klientů, občanů Karlových Varů. Užívají našich pečovatelských služb v celé široké škále i komfortu pobytového zařízení Domova důchodců ve Staré Roli.

Zhruba 300 občanům města denně rozvážíme obědy z našich kuchyní, dalších více jak 500 občanů se do našich jídelen chodí stravovat v rámci poskytování ambulantní sociální služby.

Máme nejrůznější zařízení a provozy, se kterými se na dalších stránkách můžete seznámit a také Vám poradíme jak postupovat v případě, že budete potřebovat některou z našich služeb.

V případě potřeby se můžete obrátit na jakéhokoliv našeho pracovníka s žádostí o radu či pomoc, rádi Vám vždy vyjdeme vstříc.

Mgr. Milan Martinek, ředitel MZSS K.Vary

 

 

 

Sídlo organizace

Městské zařízení sociálních služeb - příspěvková organizace
Východní 16
Karlovy Vary
360 20
Česká republika
IČ:
47701277
DIČ:
Založena zřizovací listinou ze dne 1.11.1993, Zřizovatel - město Karlovy Vary

Odkaz na Magistrát Karlovy Vary

www.mmkv.cz

Prezentovaná sociální služba je poskytována za finační podpory Karlovarského kraje

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace - netkatalog.czSociální služby - netkatalog.cz

Karlovarský kraj

Karlovy VARY

MZSS Karlovy Vary

V domech MZSS Karlovy Vary to žije

Naše Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace města pečující o bezmála 900 seniorů v Karlových Varech, klade důraz na kvalitní život i ve stáří. Pro své klienty proto pravidelně připravujeme organizované akce nejčastěji kulturního či vzdělávacího charakteru a další činnosti vedoucí k navození a udržení dobré psychické kondice.

V letošním roce již naši senioři navštívili galerii umění, účastnili se dne otevřených dveří ve sklárně Moser a předpremiéry nové divadelní hry Karel IV. aneb strasti otce vlasti, kterou uvedlo karlovarské divadlo. S radostí přijali též dárek od Karlovarského symfonického orchestru v podobě návštěvy koncertu vážné hudby v Grandhotelu Ambassador. V červnu se vypravili na koupaliště Rolava na akci pod názvem Dostaveníčko pro seniory, která krom společenského setkání se s ostatními důchodci, nabídla hudební vystoupení karlovarské skupiny Forte Band J.P.Š. Na druhou polovinu roku plánujeme hned několik dalších výletů a to např. do poslanecké sněmovny ČR, na statek Kozodoj ve Staré Roli nebo opět na koupaliště Rolava, které nabídne další Dostaveníčko pro seniory.

Na půdě domů s pečovatelskou službou či v Domově důchodců ve Staré Roli se odehrávají též programy pro ty, kterým jejich zdravotní stav nedovolí opouštět své domovy. Těší nás solidární přístup jednotlivců, kteří přicházejí zpestřit život důchodců často za minimální či nulový honorář. Naše pozvání přijali například kouzelník pan Kamil Burda, který na našich tvářích vykouzlil hodně úsměvů. Taktéž pan Jan Kindl, který nás pravidelně navštěvuje se cvičením jógy smíchu a která se v krátkém čase stala mezi seniory velmi oblíbenou. Jedním z přání našich klientů z domova ve Staré Roli bylo zpívat si za doprovodu akordeonu. Pro velký úspěch se chystáme rozšířit toto pravidelné muzicírování i do domů v Rybářích a na Růžovém Vrchu. Zazpívat nám a potěšit srdce přišel též známý karlovarský sbor Collegium Vocale Jiřího Štrunce. Zájem starší generace je však soustředěn i na společenská témata. Proto nás v dubnu navštívil poslanec hnutí ANO pan Jaroslav Soukup v doprovodu náměstka primátora města K.Vary pana Michala Riška či mluvčí karlovarské policie paní Zdena Papežová, jejímž cílem bylo seznámit seniory s prevencí a riziky plynoucími z kriminality páchané na seniorech a ostatními zásadami týkajícími se ochrany života, osob a majetku. Kytičku našim seniorkám na krátkém setkání a besedě v den matek předala paní poslankyně Markéta Wernerová v doprovodu náměstka primátora pana Michala Riška.

Naše poděkování patří nově též organizaci INSTAND, jejíž dobrovolníci se věnují seniorům individuálně či hromadně při domácích i venkovních aktivitách, či dalším obětavým jednotlivcům a skupinám jako je například paní Jana Dřímalová, vedoucí pravidelně jógu pro seniory a zajišťující vystoupení dětí v našich zařízeních, paní Alena Hájková vyučující zájemce německý jazyk a mnoho dalších. S potěšením sledujeme radost a vděčnost našich klientů za vše, co jim můžeme v těchto oblastech nabídnout a jejich trvající a někdy i rostoucí zájem o život „venku“, který jak zjišťují, jim má stále ještě co nabídnout.

Závěrem ředitel MZSS KV Mgr. Milan Martinek děkuje všem jednotlivcům o organizacím, kteří s MZSS na popsaných akcích spolupracují a umožňují tak svojí vstřícností, ochotou a empatií prožívat seniorům aktivně společenský a kulturní život. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci a na to, že budeme i nadále společně zajišťovat seniorům tolik potřebný kontakt se společenským a kulturním prostředím v našem městě i v jeho okolí.