Terenní pečovatelská služba
Terenní pečovatelská služba
Domov, to je bezpečí a jistota známého prostředí. Nemusíte se ho vzdávat. Naše zkušené pečovatelky vám poskytnou pravidelnou pomoc v situacích, na které už sami nestačíte.
Domy s pečovatelskou službou
Domy s pečovatelskou službou
Bydlení ušité na míru vašim potřebám, s pravidelným kontaktem s pečovatelkami i dalšími sousedy. A hlavně tolik potřebná svoboda. To jsou naše domy s pečovatelskou službou.
Domov pro seniory
Domov pro seniory
24hodinová péče kvalifikovaného personálu s hluboce lidským přístupem. Pro seniory, kteří se už o sebe nedokáží postarat, ale přesto touží po důstojném životě a sociálním kontaktu.
Žít plnohodnotný život s pocitem bezpečí v dobře známém prostředí svého domova mohou i senioři či zdravotně postižení lidé – navzdory svým omezeným možnostem. V situacích, které jsou pro ně už příliš náročné, podává pomocnou ruku terénní pečovatelská služba. Kvalifikované pečovatelky tak mohou pomoci s nákupem či úklidem, donesou hotové jídlo nebo vás např. doprovodí k lékaři.

Pokud už se doma bez pomoci přestáváte cítit bezpečně, zvažte možnost bydlení v některém z domů s pečovatelskou službou. V Karlových Varech je jich celkem pět. Pečovatelky jsou vám v těchto domech k dispozici po celou svou pracovní dobu (min. od 7.00 do 15.30 hod., někde nepřetržitě).
Více o službě
Domov pro seniory zajišťuje odbornou a komplexní 24hodinovou péči těm, kteří už nemůžou dále zůstat v domácím prostředí. Je zařízen bezbariérově, tak, aby co nejvíc usnadňoval pohyb a samostatný život svým obyvatelům.Ti mohou vedle ubytování a stravování využívat také doplňkové služby, jako je kadeřnictví či rehabilitace.
Naším cílem a posláním je umožnit občanům zachovat přirozené mezilidské vztahy, zůstat součástí dosavadního místního společenství.Za přispění celého týmu našich zaměstnanců (kvalifikovaných pečovatelek, zdravotních sester a dalších) se snažíme vytvářet náhradní prostředí skutečného domova, plné podpory, respektu a vzájemné důvěry.
Více o službě

O NÁS

Rozsah našich služeb je široký. Od té jednoduché služby, jakou je dovážka oběda, či obstarání nákupu v domácnostech klientů, až po ty nejsložitější, jako je komplexní péče v Domově důchodců. Běžnou službou je například stravování. Ve třech našich jídelnách, v Domově důchodců ve Staré Roli, v Domově s pečovatelskou službou v Drahovicích a v jídelně Zlatá Kotva v Rybářích nabízíme obědy ve třech dietách a vysoké kvalitě velkému počtu klientů v rámci ambulantních i terénních sociálních služeb. Téměř 800 klientů, občanů Karlových Varů se tak ambulantní nebo terénní službou formou stravuje v našich jídelnách. Na základě smlouvy s příslušnou obcí jsme schopni zajistit rozvoz obědů i do jiných obcí.
Rozsah našich služeb je široký. Od těch jednodušších, jako je dovážka oběda či obstarání nákupu v domácnostech klientů, až po ty nejsložitější, jako je komplexní péče v Domově důchodců. Běžnou službou je například stravování. Ve třech našich jídelnách, v Domově důchodců ve Staré Roli, v Domově s pečovatelskou službou v Drahovicích a v jídelně Zlatá Kotva v Rybářích nabízíme obědy ve třech dietách a vysoké kvalitě velkému počtu klientů v rámci ambulantních i terénních sociálních služeb. Téměř 800 klientů – občanů Karlových Varů – se tak stravuje v našich jídelnách. Na základě smlouvy jsme schopni zajistit rozvoz obědů i do jiných obcí. Jsme příspěvkovou organizací města Karlovy Vary, které je naším zřizovatelem, poskytuje nám příspěvek na provoz a rozhoduje o naší činnosti. Dotaci také získáváme z rozpočtu Karlovarského kraje.