Jsme příspěvkovou organizací města Karlovy Vary, které je naším zřizovatelem, poskytuje nám příspěvek na provoz a rozhoduje o naší činnosti.
Finanční dotaci získáváme také z rozpočtu Karlovarského kraje.
Služby poskytuje kvalifikovaný tým sociálních pracovnic, zdravotních sester a pečovatelek. V týmu jsou také kuchaři, řidiči, administrativní pracovníci, techničtí pracovníci.
Součástí našich služeb jsou dvě kuchyně s jídelnami, kde vaříme dietní stravu přizpůsobenou stravovacím potřebám seniorů. Na kvalitu a vhodnost vařené stravy dohlíží kvalifikovaná nutriční terapeutka.
V současné době máme v přímé péči okolo 550 klientů, občanů Karlových Varů.
Klienti užívají našich pečovatelských služeb v domech s byty zvláštního určení.
Za klienty dojíždíme poskytovat péči do jejich domovů.
Naši klienti také využívají komplexní celodenní péči v pobytovém zařízení v Domově pro seniory ve Staré Roli.
Přibližně dvěma stovkám občanů města denně rozvážíme obědy z našich kuchyní v rámci terénní sociální služby.
Také poskytujeme Odlehčovací službu pobytovou a ambulantní.

Kompletní výroční zpráva za rok 2023 ve formátu PDF