Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace

Jsme příspěvkovou organizací města Karlovy Vary, které je naším zřizovatelem, poskytuje nám příspěvek na provoz a rozhoduje o naší činnosti.

Finanční dotaci získáváme také z rozpočtu Karlovarského kraje.

Služby poskytuje kvalifikovaný tým sociálních pracovnic, zdravotních sester a pečovatelek. V týmu jsou také kuchaři, řidiči, administrativní pracovníci, techničtí pracovníci.

Součástí našich služeb jsou dvě kuchyně s jídelnami, kde vaříme dietní stravu přizpůsobenou stravovacím potřebám seniorů. Na kvalitu a vhodnost vařené stravy dohlíží kvalifikovaná nutriční terapeutka.

V současné době máme v přímé péči okolo 550 klientů, občanů Karlových Varů.

Klienti užívají našich pečovatelských služeb v domech s byty zvláštního určení.

Za klienty dojíždíme poskytovat péči do jejich domovů.

Naši klienti také využívají komplexní celodenní péči v pobytovém zařízení v Domově pro seniory ve Staré Roli.

Přibližně dvěma stovkám občanů města denně rozvážíme obědy z našich kuchyní v rámci terénní sociální služby.

Máme nejrůznější zařízení a provozy, se kterými se na dalších stránkách můžete seznámit. A také Vám poradíme, jak postupovat v případě, že budete potřebovat některou z našich služeb.

Mgr. Karin Sasáková, ředitelka organizace