Být aktivní!

Městské zařízení sociálních služeb, p. o. realizuje ve spolupráci s Městem Hof, resp. Hospitalstiftung Hof česko-bavorský projekt „Být aktivní!“. Cílem projektu je přinést seniorům nové impulzy do života.

Během projektu budou probíhat společné výlety seniorů a setkávání v česko-bavorském příhraničí. První cesta se uskutečnila v úterý dne 10. září 2019. Na úvod přivítala účastníky poznávací cesty osobně paní primátorka Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA a vyjádřila potěšení, že senioři z Karlových Varů mohou i v pokročilém věku aktivně žít a poznávat něco nového. Ing. Lubomír Kovář představil Dispoziční fond Euregia Egrensis, z kterého je projekt spolufinancován. Ředitel Městského zařízení sociálních služeb, p. o pan Mgr. Milan Martinek zdůraznil, že na tento zajímavý projekt přispěl i Česko-německý fond budoucnosti. Zájezd zavítal nejprve do muzea Smrčin ve Wunsiedelu. Všichni přítomní byli zaskočeni rozsáhlostí expozice.
Jedna část je zaměřena na geologii, s velkou sbírkou nerostů, a druhá se věnuje historii města a Smrčin obecně. Další zastávkou byla bylinná obec Nagel. Přítomné přivítal osobně pan starosta Theo Bauer a prezentoval malebnou obec a aktivity místního bylinkářského spolku. Po obědě dorazil autobus do cíle. V obci Mehlmeisel proběhlo setkání seniorů z obou partnerských měst. Senioři navštívili místní obory se středoevropskými zvířaty. Mezi zdejší největší atrakce patří krmení kočky divoké a rysa ostrovida. Po prohlídce areálu si čeští i bavorští senioři odpočinuli v místní restauraci u dobrého bavorského zákusku. Přestože často seniory dělí jazyková bariéra, pozitivní vztah k přírodě a zvířatům je spojoval. Řada seniorů umí německy, a tak probíhala i výměna zkušeností a navazování kontaktů. Celé akci přálo počasí a všichni účastníci byli nadšení. Je velice pozitivní, že díky společnému projektu dochází k vzájemnému poznávání obyvatel i zajímavých míst společného příhraničí.

Mgr. Richard Štěpánovský
Projektový manažer