Městské zařízení sociálních služeb je příspěvková organizace města Karlovy Vary, která zajišťuje komplexní sociální služby pro seniory, případně zdravotně postižené občany Karlových Varů.

Historicky vznikla v r. 1993 s názvem Domov penzion pro důchodce a byla určena pro provozování nově vystavěného Domova penzionu pro důchodce v Karlových Varech – Drahovicích. Jednalo se o velkoryse pojatou stavbu pobytového zařízení s kapacitou 173 míst.

V roce 1994 byl dán do provozu Domov důchodců ve Staré Roli a o tento Domov důchodců byla rozšířena činnost příspěvkové organizace. V roce 1996 organizace dále rozšířila svoji činnost o poskytování obědů pro docházející důchodce ve svých jídelnách a o přípravu obědů pro rozvoz pečovatelskou službou o víkendech.

V roce 2001 byl změněn název příspěvkové organizace z původního Domov penzion pro důchodce na Městské zařízení sociálních služeb. Tento název mnohem lépe vystihuje jak poslání organizace, tak to, že se jedná o zařízení financované a zřízené městem. Již tehdy začaly úvahy o dalším rozšíření činnosti, tj. poskytování terénních pečovatelských služeb a provozování jídelny pro důchodce Zlatá Kotva. Tyto služby tehdy zajišťovala rozpočtová organizace okresního úřadu – Středisko pečovatelské služby.

Po zrušení okresního úřadu přešlo poskytování terénních pečovatelských služeb a provoz jídelny Zlatá Kotva pod Karlovarský kraj a od ledna r. 2005 je začalo poskytovat občanské sdružení Res vitae, kterému město Karlovy Vary přispívalo na provoz. Během krátké doby se však ukázalo, že tato forma je nevhodná pro tak organizačně a ekonomicky náročnou činnost, a postupně se hromadící problémy vyústily v rozhodnutí zastupitelstva města Karlovy Vary, aby i terénní pečovatelské služby zajišťovala městská organizace s jasně danou odpovědností a průhledným hospodařením.

Tím došlo od 1. ledna 2006 ke sjednocení sociálních služeb pro občany seniory pod jedno centrum, k jejich zefektivnění, zlepšení dostupnosti, rozšíření nabídky a samozřejmě i zlepšení kvality.

K 31. 12. 2006 byl pak zrušen Domov penzion pro důchodce jako zařízení ústavní sociální péče a obytné jednotky byly převedeny do bytového fondu města. Domov penzion byl tak transformován na klasický dům s pečovatelskou službou, což obnáší samostatné nájemní bydlení s podpůrnými službami, které si nájemník nasmlouvá.

Téměř stovka našich zaměstnanců se tak nyní systematicky stará o všechny občany, kteří služby v jakékoliv formě potřebují, od té nejjednodušší, jakou je podání či dovoz oběda, až po nejsložitější, jakou je komplexní péče v Domově důchodců.