Komu je služba určena     Co nabízíme     Doba poskytování     Jak je služba poskytována     Platby za služby

Pečovatelská služba je sociální terénní služba, která napomáhá osobám se sníženou soběstačností a občanům se zdravotním postižením žít ve svých domovech, a tím zachovat vazby na své přirozené prostředí, na rodinu, přátele, blízké.

Jedná se o službu poskytovanou individuálně tak, aby přispěla k prodloužení pobytu člověka doma, prodloužila období jeho poměrně nezávislého života a oddálila, nebo dokonce vyloučila nutnost komplexního zaopatření, např. v domovech pro seniory. Tato služba se poskytuje v domácnostech klientů za úplatu.

Službu zajišťují zkušené pečovatelky s kurzem pracovníka v sociálních službách, které se pravidelně každoročně vzdělávají a zdokonalují ve svých vědomostech a dovednostech. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociálních služeb.

Komu je služba určena

Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o občany, kteří s touto pomocí mohou dále vést plnohodnotný život ve svém domácím prostředí. Služba je určena osobám od věku 18 let.

Služba je určena osobám žijícím ve vlastních domácnostech na území města Karlovy Vary a v přilehlých obcí v okruhu do 10 km a v domech s byty zvláštního určení v Karlových Varech.

Cílem je umožnit občanům zachovat přirozené vztahové prostředí, zachovat možnost využívat místní instituce a zůstat součástí dosavadního přirozeného místního společenství.

Sociální služba je koncipována pro každodenní potřebu klienta a není možné ji využívat pouze nárazově.

Pečovatelskou službu lze poskytovat pouze na základě uzavření písemné smlouvy.

Co nabízíme

Základní činnosti:

 • pomoc při zvládání péče o vlastní osobu (např. pomoc s oblékáním, pomoc při samostatném pohybu, pomoc při přesunu na lůžko apod.),
 • pomoc při osobní hygieně,
 • poskytnutí stravy – dovoz nebo donáška jídla uvařeného v jídelnách organizace (tři různé druhy jídel – 2 diety) viz pravidla dovážky,
 • pomoc při přípravě a podání jídla a pití v domácnostech klientů,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, nákupy, praní prádla apod.)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, doprovod na úřady),
 • základní sociální poradenství.

Klientům, kteří využívají základní činnosti pečovatelské služby, nabízíme možnost využít i další služby (fakultativní činnosti):

 • zapůjčení vysavače
 • dovoz a odvoz autem
 • administrativa
 • kopírování a tisk dokumentů

Doba poskytování

Terénní služba v bytech klientů je běžně poskytována v pracovní dny od 7:00 hodin do 15:30 hodin.

V případě individuální potřeby klienta zajišťuje organizace služby do 22:00 hodin a také v sobotu, v neděli a o státních svátcích.

Jak je služba poskytována a jak o službu zažádat

Služba se poskytuje na základě sociálního šetření, které se zájemcem o službu provede sociální pracovnice. Na základě sociálního šetření následuje individuální plánování a uzavření smlouvy, jejíž součástí jsou nasmlouvané úkony mezi klientem a naším zařízením.

Smlouva o poskytování sociálních služeb mezi klientem a naším zařízením.

Sociální šetření je provedeno sociálním pracovníkem v domácnosti zájemce v domluveném čase na základě telefonické, písemné nebo osobní žádosti občana.

Žadatel je před uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. Sociální pracovník zjišťuje, co zájemce od služby očekává, a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytována služba.

Po vzájemné dohodě je uzavřena písemná smlouva se všemi náležitostmi včetně příloh.

Klient je rovněž seznámen se všemi dalšími podmínkami, směrnicemi a pravidly organizace. Následně je do domácnosti uvedena pečovatelka, která vykonává konkrétní úkony sjednané ve smlouvě. Ve spolupráci s klientem, popř. s rodinou lze flexibilně reagovat na aktuální potřeby klienta a rozsah a četnost služeb aktuálně měnit.

Kontakt

Informace pro příjem seniorů do domů s byty zvláštního určení a informace o poskytování terénní pečovatelské služby:
Mgr. Karin Sasáková – vedoucí pečovatelské služby, vedouci.ps@kv-mzss.cz, telefon: 352 644 922, 602 371 982.

Platby za poskytnuté služby

Ceny jednotlivých úkonů jsou uvedeny v Sazebníku úkonů.

Cena uvedená v Sazebníku úkonů za hodinu se účtuje pomocí čtečky čárových kódů podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu, v min. výši 5 minut.

Způsoby a termíny úhrady za služby jsou uvedeny ve smlouvě.

Úkony pečovatelské služby lze hradit z příspěvku na péči. Se sepsáním a podáním žádosti vám rádi pomůžeme.