Domy s byty zvláštního určení
Domy s byty zvláštního určení
Bydlení ušité na míru vašim potřebám, s pravidelným kontaktem s pečovatelkami i dalšími sousedy. A hlavně tolik potřebná svoboda. To jsou naše domy s byty zvláštního určení.
Domov pro seniory
Domov pro seniory
24hodinová péče kvalifikovaného personálu s hluboce lidským přístupem. Pro seniory, kteří se už o sebe nedokáží postarat, ale přesto touží po důstojném životě a sociálním kontaktu.
Terénní pečovatelská služba
Terénní pečovatelská služba
Domov, to je bezpečí a jistota známého prostředí. Nemusíte se ho vzdávat. Naše zkušené pečovatelky vám poskytnou pravidelnou pomoc v situacích, na které už sami nestačíte.

Pečovatelská služba

Odlehčovací služba

Stravování

Žít plnohodnotný život s pocitem bezpečí v dobře známém prostředí svého domova mohou i senioři či zdravotně postižení lidé – navzdory svým omezeným možnostem. V situacích, které jsou pro ně už příliš náročné, podává pomocnou ruku terénní pečovatelská služba. Kvalifikované pečovatelky tak mohou pomoci s nákupem či úklidem, donesou hotové jídlo nebo vás např. doprovodí k lékaři.

Pokud už se doma bez pomoci přestáváte cítit bezpečně, zvažte možnost bydlení v některém z domů s byty zvláštního určení. V Karlových Varech je jich celkem pět. Pečovatelky jsou vám v těchto domech k dispozici po celou svou pracovní dobu (min. od 7.00 do 15.30 hod., někde nepřetržitě).
Více o službě
Domov pro seniory zajišťuje odbornou a komplexní 24hodinovou péči těm, kteří už nemůžou dále zůstat v domácím prostředí. Je zařízen bezbariérově, tak, aby co nejvíc usnadňoval pohyb a samostatný život svým obyvatelům.Ti mohou vedle ubytování a stravování využívat také doplňkové služby, jako je kadeřnictví či rehabilitace.
Naším cílem a posláním je umožnit občanům zachovat přirozené mezilidské vztahy, zůstat součástí dosavadního místního společenství.Za přispění celého týmu našich zaměstnanců (kvalifikovaných pečovatelek, zdravotních sester a dalších) se snažíme vytvářet náhradní prostředí skutečného domova, plné podpory, respektu a vzájemné důvěry.
Více o službě