Vedení Magistrátu města Karlovy Vary a Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. podpořili pečovatelky Městského zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace, společným sponzorským darem 4 kusů přenosných KV karet do MHD. Karty osobně předali pracovnicím MZSS ředitel DPKV Ing. Lukáš Siřínek společně s náměstkem primátorky MMKV Mgr. Tomášem Trtkem.

Velice tímto děkujeme..