V únoru nás poctila svou přítomností vzácná návštěva v podobě předních členů a hlavních sólistů Karlovarského symfonického orchestru. V jejich podání zaznělo Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho, které doprovázel mluveným slovem ředitel KSO Mgr. Petr Polívka.  Tento výjimečný zážitek byl seniorům darován prostřednictvím projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, který oslovuje dobrovolníky z řad veřejnosti a vyzývá je k obdarování seniorů zážitkem či věcným darem. Potěšilo nás, že naše pozvání na tutu milou akci, při které nechybělo ani pohoštění pro seniory, přijal i Český rozhlas a zástupci karlovarské radnice náměstek primátora pan Michal Ryško a pan Mgr. Jiří Klsák.