Přístavba domova pro seniory pokračuje a probíhá v souladu s plánovaným harmonogramem prací. V podzimních měsících probíhala hrubá stavba přístavby. Byl dokončen skelet prvního podzemního a prvního nadzemního podlaží. Byla již realizována část přípojek a v současnosti probíhá stavba druhého nadzemního podlaží.

Napsat komentář