Domov pro seniory ve Staré Roli je součástí Městského zařízení sociálních služeb, příspěvkové organizace města Karlovy Vary. V důsledku stárnutí zdejšího obyvatelstva vznikla naléhavá potřeba rozšířit kapacitu stávajícího domova. V loňském roce proto vedení Magistrátu Karlovy Vary rozhodlo provést rekonstrukci stávající budovy a realizovat přístavbu budovy nové a pokrýt tak narůstající poptávku seniorů po zařízení   tohoto typu. Přístavba rozšiřuje domov o 40 lůžek a jeho celková kapacitu tak bude 61 klientů. Stavba započala v červenci 2017 s plánem dokončení přístavby v říjnu 2018, což je dosud úspěšně naplňováno. Náš domov nabídne  seniorům  18  dvoulůžkových  a 4  jednolůžkové  pokoje  s  moderním vybavením,  (vč. alarmu, umožňujícího rychlý kontakt seniorů s ošetřujícím personálem). Nová budova nabídne seniorům řadu míst pro jejich individuální využití volného času. Důležitá a potřebná je také celková rekonstrukce stávající budovy, která se týká opravy střechy, pokojů a koupelen, celý objekt bude zateplen. Úprava stávající kuchyně rozšíří možnosti přípravy  dietní stravy.   Úpravy parku  umožní  individuální rehabilitaci  klientů  ve   společnosti rodinných příslušníků (například vznik brouzdaliště či altánu). Příjemným bonusem bude i vznik občerstvení v rámci recepce pro klienty i návštěvníky. V současnosti probíhají dokončovací práce jako např. malování, vybavení nábytkem, úpravy fasády a střechy. Dokončují se úpravy parku. Na otevření domu pro nové klienty se všichni těšíme a termín otevření upřesníme s dokončením všech prací.

Za MZSS KV ředitel Mgr. Milan Martinek a vrchní sestra Domova paní Vlasta Čábelová.