Městské zařízení sociálních služeb, p.o. může využívat od října 2019 polohovací deky pro zvedání, přesun a polohování klientů. Tyto pomůcky usnadní pečovatelkám manipulaci s osobami, které mají sníženou mobilitu.

Projekt (nákup pomůcek) byl realizován s finančním přispěním Karlovarského kraje, který zařízení poskytl finanční dotaci.