z Integrovaného regionálního operačního programu – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu:
MOBILNÍ ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY – NÁKUP 2 VOZŮ, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0014830, který je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění dostupnosti a efektivity poskytování terénních sociálních služeb na území města Karlovy Vary.