V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 30.11.2020 vydává ředitel Městského zařízení sociálních služeb, p.o.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY OD 05.12.2020 V DOMOVĚ PRO SENIORY KARLOVY VARY – STARÁ ROLE, 

kterými se určuje okruh osob, které mohou navštívit klienta domova (dále jen „třetí osoba“), a stanoví se podmínky pro uskutečnění návštěvy:

 1. Návštěva je povolena u klienta Domova v případě, že se třetí osoba podrobila před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (dále jen „POC test“), a to s negativním výsledkem.
 1. Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad – originál nebo ověřenou kopii (dále jen „doklad o negativním testu“).
 1. Tento požadavek se nevztahuje dále na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad – originál nebo ověřenou kopii (dále jen „doklad o prodělaném onemocnění“).

Podmínky pro uskutečnění návštěvy v Domově pro seniory Karlovy Vary – Stará Role (dále jen „domov“):

 1. Návštěvu třetí osoby v domově je možné uskutečnit ve dnech pondělí, středa, pátek, sobota, počínaje dnem 05.12.2020.
 2. Návštěvy budou probíhat v době od 14 do 16:45 hodin (od 17.hodiny jsou podávány večeře).
 3. Na návštěvu k jednomu klientovi bude do budovy vpuštěna vždy maximálně 1 osoba ve stejném čase.
 4. Po příchodu do domova předloží třetí osoba doklad o negativním testu nebo doklad o prodělaném onemocnění.
 5. V případě, že si třetí osoba není schopna zajistit doklad o testu (viz níže seznam domovu nejbližších odběrových míst) nebo nemá doklad o prodělaném onemocnění, může si nechat udělat POC test před uskutečněním návštěvy v domově.
 6. Součástí realizace POC testů bude podepsání čestného prohlášení – formulář na čestné prohlášení obdrží třetí osoba před provedením testu v domově.
 7. Provádění POC testů bude probíhat v pondělí, středu a v pátek v době od 13:30 do 15:30 hodiny, počínaje dnem 07.12.2020. Platnost testu je 48 hodin od provedení posledního antigenního testu.
 1. Pro návštěvy platí nadále režimová omezení:
 • po celou dobu návštěvy používá respirátor FFP2 nebo KN95 (bez výdechového ventilu); respirátor si musí třetí osoba přinést s sebou – poskytovatel nesmí využít pro návštěvy – třetí osoby respirátory, které obdržel za účelem ochrany zaměstnanců nebo klientů
 • po vstupu do domova si bude desinfikovat ruce
 • bude mu změřena tělesná teplota a v případě, že bude vyšší než 37° C, nebude na návštěvu vpuštěn
 • vyplní anamnestický dotazník
 • v případě, že nepodstoupil POC test v domově, předloží doklad o negativním testu, nebo doklad o prodělaném onemocnění a vyplní anamnestický dotazník, ze kterého bude zřejmé, že nepatří do rizikové skupiny osob, které by mohly do domova zavléct onemocnění Covid-19
 • návštěvy u Covid-19 pozitivních klientů, kteří jsou v izolaci, jsou zakázány
 • na dvoulůžkových pokojích prosíme zohlednit dobu návštěvy s cílem neomezovat soukromí druhého klienta

MUDr. Petr Myšák, MBA
Ředitel MZSS, p.o.